Welkom op Daltonschool De Vijver

Een veilige leerplek voor kinderen

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid

U bent van harte welkom!

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DALTONSCHOOL DE VIJVER

Durf te Leren! Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst, zodat zij zelfstandige, nieuwsgierige en zelfredzame (jong)volwassenen worden die zich veilig en gewaardeerd voelen, durf tonen, kennis hebben van hun kwaliteiten en voldoende zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Het belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen is “gezien” worden, zodat zij zich competent voelen. Doordat kinderen positieve aandacht krijgen en eigen talenten mogen ontwikkelen, groeien zij in hun ontwikkeling. Ieder kind is uniek en heeft zijn of/haar eigen behoeften. Wanneer een kind vanuit die eigen behoeften leert en zicht heeft op zijn/haar eigen doelen, wordt hij/zij eigenaar van het eigen leerproces. Die procesgerichte ontwikkeling mag plaatsvinden binnen de gestelde kaders; vrijheid in gebondenheid.

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Het gaat op onze school niet alleen om de basisvakken (rekenen, taal en lezen) waarbij kennis centraal staat, maar juist ook om de brede ontwikkeling van vaardigheden en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). Door leren te verbinden met wetenschap & techniek, muziek, zang, beweging en digitale vaardigheden willen wij onze leerlingen helpen bij de ontplooiing van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in hun toekomstige rol in de samenleving. Ondernemingszin, doorzettingsvermogen, samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit, een onderzoekende houding en verbindend vermogen zijn in onze visie op onderwijs minstens zo belangrijk als een goede score voor taal en rekenen. Daarom zorgen wij op onze school voor een breed en afwisselend onderwijsaanbod.

Als Daltonschool werken we vanuit de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs: samenwerking, vrijheid & verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.

Bent u geïnteresseerd in onze school en denkt u erover om uw zoon/dochter in te schrijven, mailt of belt u ons dan voor een afspraak: 070 396 75 88 of info@daltonschooldevijver.nl.

Deze website is een eerste kennismaking, we hopen u snel in het echt te ontmoeten!

Petra Landsmeer

Directie Daltonschool De Vijver