Onze school

Daltonschool De Vijver ligt in deelgebied “Vijvers”, in de nieuwbouwwijk “Wateringse Veld”. Een Daltonschool blijft zich ontwikkelen om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven, zelfstandig te leren zijn, ze te leren samenwerken met andere leerlingen, effectief onderwijs te verzorgen en te reflecteren. Deze 5 pijlers van het Daltononderwijs vragen een duidelijke structuur van de school en zijn dan ook verweven in alle facetten van het schoolleven. Op deze manier willen we onze leerlingen een goede basis meegeven voor hun verdere ontwikkeling op weg naar volwassenheid, zodat ze later zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. 

Daltonschool De Vijver staat open voor ongeveer 372 leerlingen en hun ouders. De deur staat voor iedereen open, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Sterker nog: wij zien de diversiteit van onze leerlingen en leerkrachten als onze grote kracht. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren over verschillende geloven en culturen en daarom zetten we jaarlijks verschillende feesten uit de grote wereldreligies centraal. Alle leerlingen in groep 6, 7 en 8 krijgen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs van een vakleerkracht. 

Als u uw kind aanmeldt op Daltonschool de Vijver, dan vertrouwt u de zorg voor uw kind voor een (groot) deel toe aan de school. Daarom is het erg belangrijk, dat u een school kiest waarin u vertrouwen heeft. Wij hopen dat wij u met behulp van onze website een goed beeld kunnen geven van onze school.

Komt u gerust eens langs om onze school te bezichtigen. Wij maken graag tijd voor een algehele rondleiding en/of een informatief gesprek. Indien u uw zoon of dochter wilt inschrijven, kunt u ons bellen voor een afspraak (070-396 75 88). 

Reacties zijn gesloten.