Onderwijsaanbod

Wij maken in ons onderwijs gebruik van de uitgangspunten van Dalton. Onze lessen geven we op basis van het directe instructiemodel. Het directe instructiemodel start met interactieve instructie door de leerkracht en werkt vanuit begeleide oefening naar zelfstandige verwerking. Het is opgebouwd uit zeven fasen: terugblik (activeren voorkennis), oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. We zetten het directe instructiemodel in bij reken- en taallessen en bij lessen begrijpend lezen. Binnen dit instructiemodel is er veel ruimte om aan te sluiten bij de verschillende leervermogens van leerlingen.
Hier vindt u een overzicht van de gebruikte onderwijsmethoden bij ons op school.

Daarnaast gebruiken we het programma van het International Primary Curriculum (IPC), waarmee we het onderwijs rondom expressie en zaakvakken (als aardrijkskunde en geschiedenis) vormgeven. In IPC staat het ontdekkend en onderzoekend leren centraal. Hier leest u meer informatie over IPC. 

Reacties zijn gesloten.