Onderwijsmethodes

 Leermiddelen / methodes   Afspraken / aanvullende info 
Zintuigelijke en lichamelijke ontwikkeling  Basislessen bewegingsonderwijs
(groep 1-2)
Kijk (groep 1-2)
Volg Mij! (groep 3 t/m 8 en nieuwkomers) 
Leerlijn lichamelijke ontwikkeling groep 1 t/m 8 wordt gecoördineerd door vakdocent bewegingsonderwijs.
Bij Sil op School (groep 1-2) komt dans, sport en (buiten)spel eveneens aan de orde. 
Nederlandse taal  Sil op School (groep 1-2)
Veilig leren lezen (groep 3 en nieuwkomers)
Taal Actief (groep 4 t/m 8)
Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8 en nieuwkomers)
Karakter (groep 4 t/m 8)
Horen, zien en schrijven (nieuwkomers)
Wereld vol woorden (nieuwkomers) 
Rekenen en wiskunde  Met Sprongen Vooruit (groep 1-2)
Wereld in Getallen 5 (groep 3)
Wereld in Getallen 5/Instruct (groep 4 t/m 8 en nieuwkomers) 
Rekenrijk wordt in groep 1-2 als bronnenboek gebruikt. Met Sprongen vooruit wordt in groep 3 t/m 8) aanvullend gebruikt in de lessen of remediërend.
Snappet wordt ingezet bij het automatiseren en gebruikt bij de verwerking (groep 4 t/m 8 en nieuwkomers)
Bareka (3 t/m 8)
Rekensprint (3 t/m 8) 
Schrijven  Schrijfdans (groep 1-2)
Pennenstreken (groep 3 t/m 5) 
Schrijfpatronen groep 1-2 
Engelse taal  Take it easy (groep 1 t/m 8) 
Aardrijkskunde  Sil op School (groep 1-2)
Geschiedenis  Sil op School (groep 1-2)
De natuur, waaronder biologie  Sil op School (groep 1-2) 
Wetenschap & techniek  Sil op School (groep 1-2)
W&T lessen voor alle groepen van een W&T specialist samen met de leerkracht waarbij uitgegaan wordt van de SLO doelen. 
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting   

 

Geestelijke stromingen   

 

Levensbeschouwelijk Vormingsondewijs (LEVO) (groep 6 t/m 8) 
Expressie activiteiten  Sil op School (groep 1-2)
 
Twee wekelijkse muzieklessen voor alle groepen van een vakdocent muziek waarbij uitgegaan wordt van de SLO doelen 
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in verkeer  De Vreedzame School
(groep 1 t/m 8)
Sil op School (groep 1-2)

Veilig Verkeer Nederland
(groep 7 t/m 8) 
Incl. deelname aan het fietsexamen (theorie en praktijk) in groep 7 
Bevordering gezond gedrag  De Vreedzame School
(groep 1 t/m 8)
Schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen  De Vreedzame School
(groep 1 t/m 8)
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie overdragen kennis over / kennismaking met de diversiteit van de samenleving  De Vreedzame School
(groep 1 t/m 8)
Levensbeschouwelijk
Vormingsondewijs (LEVO)
(groep 6 t/m 8) 
Studievaardigheden  Blits (groep 5 t/m 8) 

Reacties zijn gesloten.