Praktische zaken

Overblijf 

Ieder kind kan op school tussen de middag overblijven. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Zij eten in de klas en daarna of daarvoor gaan zij, bij goed weer, naar buiten. Bij slecht weer kunnen zij binnen spelletjes doen. Het overblijven wordt verzorgd door bekwame ‘overblijfouders’. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding. De coördinator van het overblijven is Petra Landsmeer, de adjunct-directeur. Bij haar kunt u terecht met eventuele vragen. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven berust bij het onderwijzend personeel c.q. de schoolleiding. Een aantal keer per jaar vergaderen de overblijfouders met de overblijfcoördinator. Om het overblijven goed te laten verlopen hebben we (school)regels opgesteld, waar de overblijvers zich aan moeten houden.
Meerdere malen per jaar worden tijdens de overblijf zogenaamde tussenschoolse activiteiten aangeboden, zoals danslessen of yoga.

Schooltijden 

Op schooldagen is de school geopend vanaf 8.15 uur. Op woensdag zijn ouders tot 8.25 uur welkom in de school en in de groepen. Om 8.30 uur starten de lessen. Het schoolplein is tussen 12.00 en 12.55 uur alleen bedoeld voor kinderen die overblijven.

Maandag:      08.30-12.00 13.00-15.00
Dinsdag:        08.30-12.00 13.00-15.00
Woensdag:   08.30-12.00
Donderdag:  08.30-12.00 13.00-15.00
Vrijdag:          08.30-12.00 13.00-15.00

Reacties zijn gesloten.