Opbouw advisering

1. Tijdens de eerste rapportage wordt het Voorlopig‐advies VO aan de ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk overgedragen. Dit advies komt tot stand uit een overleg tussen leerkrachten groep 6, 7 en 8, directie en IB.

Het Voorlopig‐advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Resultaten CITO LOVS van groep 6, groep 7 en begin groep 8.
  • CITO‐resultaten M6, E6, M7, E7 en M8 toetsen. 
  • Advisering VO n.a.v. de uitslag van de Cito- Entreetoets gr.7.
  • Advisering VO n.a.v. het Drempelonderzoek.
  • Werkhouding en motivatie van de leerling in groep 8.

2. Eind januari/begin februari zal het Eind‐advies VO aan de ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 8 schriftelijk worden overgedragen tijdens een gesprek op school. Tevens wordt het Onderwijskundig Rapport aan de ouders/verzorgers meegegeven. De ouders zullen dit rapport ook moeten ondertekenen. Dit eindadvies is leidend voor de VO scholen. 

Het Eind‐advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

  • Pre‐ádvies VO. 
  • Uitslag M8 toetsen.

3. De Centrale Eindtoets wordt volgens schema afgenomen in groep 8.

4. Als de uitslag beschikbaar is in de schoolportal van CITO start de procedure heroverweging voor de leerlingen die de toets hoger gemaakt hebben dan verwacht. Directie, IB en leerkrachten groep 8 hebben hierover overleg en communiceren hierover met ouders en VO‐school. 

Reacties zijn gesloten.