OR

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad (OR) is een uit en door ouders samengestelde groep die het team van leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van activiteiten op school. Verder probeert de OR de ouders te motiveren en te stimuleren om deel te nemen aan deze activiteiten in en om de school. De OR helpt mee met het organiseren van o.a. de sportdagen, het sinterklaasfeest, het zomerfeest, de opa- en omadag en diverse andere activiteiten in het belang van de leerlingen. De ouderraad komt gemiddeld 6 á 7 keer per jaar bijeen. In de regel nemen ook twee á drie leerkrachten deel aan deze vergaderingen van de OR.

Hoe worden evenementen georganiseerd?
Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk evenement of feest een commissie gevormd bestaande uit leerkrachten en leden van de OR. Deze commissie bereidt het evenement voor.

Taken ouderraad
De ouderraad levert een actieve bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.  Hierdoor wordt o.a. de ouderbetrokkenheid bevorderd. Dit betekent dat de OR actief betrokken is bij het organiseren van alle evenementen voor de leerlingen (en natuurlijk voor hun ouders).

Ouderbijdrage
De OR beheert bijdrage voor de ouderactiviteiten. Per schooljaar vraagt de OR van u een bedrag voor uw kind. Dit wordt besteed aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd; zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, een theaterbezoek of een muziekvoorstelling. Als u niet meebetaalt aan de ouderbijdrage heeft dat consequenties voor uw kind en voor de activiteiten die georganiseerd worden. 

Hoe word je lid van de OR?
Jaarlijks zal de ouderraad aan het eind van het schooljaar een oproep plaatsen voor nieuwe leden voor het volgende schooljaar. Iedere ouder is bevoegd zichzelf als kandidaat te stellen.

Meer informatie over de OR?
Als u meer wilt weten over de ouderraad, kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de ouderraad. Zij kunnen u precies vertellen hoe de OR functioneert.
U kunt contact op nemen met de or via: or@daltondevijver.nl

Reacties zijn gesloten.