Leren in de groepen 3 tot en met 8

Op onze school wordt in de groepen 3 tot en met 8 de meeste tijd besteed aan de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Een goede beheersing van deze vakken is noodzakelijk om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Daarom vormen deze vakken in de groepen 1 t/m 8 de kern van het onderwijs op onze school. In alle groepen wordt op maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 uur tot 8.45 uur gelezen. De leerkracht gebruikt deze tijd om leerlingen te helpen die nog niet op niveau lezen. In de onderbouw ligt de focus dan op het (voor)lezen en/of taal. Om goed te kunnen lezen moeten de leerlingen leesmeters maken en is leesplezier essentieel. Wij beschikken daarom over een zeer aantrekkelijke mediatheek waar wij jaarlijks nieuwe boeken voor aanschaffen. Alle groepen hebben op dinsdag en donderdag voor de leerlingen een rekeninloop tot 8.45 uur. Deze inloop bestaat uit allerlei rekenspelletjes die de doelen waaraan op dat moment gewerkt wordt, ondersteunen. Leerkrachten kunnen op dat moment extra ondersteuning bieden op het rekengebied.

Voorafgaand aan iedere rekenles wordt er gestart met 5 á 10 minuten intensief automatiseren.

Om de basisvaardigheden aantrekkelijker te maken doen wij onder andere mee met:
– De Grote Rekendag
– De Kangoeroe rekenwedstrijd (een internationale reken- en wiskundewedstrijd)
– De Kinderboekenweek
– De Nationale Voorleeswedstrijd
– De Nationale Voorleesdagen
– De boekenmarkten
– Het intensieve gebruik van onze mediatheek

Daarnaast proberen wij jaarlijks een ontmoeting met een schrijver (op school of in de bibliotheek) te regelen en bezoeken diverse groepen de bibliotheek in de wijk en/of het Kinderboekenmuseum. 

Reacties zijn gesloten.