Zorg van de school

De zorgcoördinatoren 

1. De internbegeleiders 

Op onze school werken twee intern begeleiders. De intern begeleider (ib’er) coördineert de zorg binnen de school.
Yvette Pont (y.pont@daltonschooldevijver.nl) is de intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4.
Tonny Boode (t.boode@daltonschooldevijver.nl) is de intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8.   

2. De gedragscoördinatoren 

Op onze school werken twee gedragscoördinatoren. Deze gedragscoördinatoren, ook wel gedragsspecialisten genoemd, dragen zorg voor het voorkomen van gedragsproblemen door het verstevigen van de basisondersteuning binnen de school. Het hanteren van een eenduidige aanpak zorgt voor een voorspelbare en veilige leeromgeving waarin normen en waarden helder zijn voor iedereen en waar gedrag systematisch wordt aangeleerd.
De gedragscoördinator Yvette Pont (y.pont@daltonschooldevijver.nl) is de gedragscoördinator voor de groepen 1-3.
Louise Zuurmond (l.zuurmond@daltonschooldevijver.nl)  is de gedragscoördinator voor de groepen 4 t/m 8. 

Deze zorgcoördinatoren hebben onder andere als taak de hulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben te coördineren. De zorgcoördinatoren adviseren de groepsleerkracht bij het nemen van maatregelen voor de groep of voor een individuele leerling. 

Daarnaast voeren zij overleg met externe deskundigen, waaronder medewerkers van SPPOH, Bureau Jeugdzorg, het CJG etc. 

Voor de ouders blijft de groepsleerkracht van het kind altijd het eerste aanspreekpunt. Als er zorgen zijn over een kind kan een zorgcoördinator betrokken worden bij de gesprekken met ouders.

Reacties zijn gesloten.