Digitale vaardigheden

Devices en snelle toegang tot digitale informatiebronnen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook leerlingen worden dagelijks geconfronteerd met veel informatie, filmpjes en plaatjes via de computer, tablet of mobiele telefoon. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hier op een verantwoorde wijze mee om leren gaan. Door te werken met Chromebooks en met digitale bronnen leren leerlingen in de praktijk wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast geven computers, Chromebooks en tablets mogelijkheid tot meer interactief onderwijs. Daarom heeft iedere groep de beschikking over eigen devices. In de kleutergroepen en groep 3 wordt gewerkt met tablets. In de groepen 4 tot en met 8 hebben alle leerlingen vanaf schooljaar 2022-2023 de beschikking over een eigen Chromebook.

Deze apparaten worden ingezet op verschillende manieren. Zo wordt er verwerkingsstof aangeboden uit de methode, zodat leerlingen kunnen oefenen met wat ze in de les hebben geleerd. Ook worden de apparaten gebruikt om op een meer interactieve manier les te geven, denk bijvoorbeeld aan een quiz of een webquest (een online speurtocht). Verder maken we gebruik van educatieve games en software zoals Squla, waardoor leerlingen op een speelse manier kunnen leren. Daarnaast zijn deze apparaten ook bedoeld om informatie op te zoeken. Ook willen we leerlingen leren omgaan met praktische computerprogramma’s. Hierbij valt te denken aan het gebruik van Word voor het schrijven van een brief, verhaal of een werkstuk, of aan Powerpoint voor het maken van een presentatie. Tot slot besteden we aandacht aan online veiligheid en de betrouwbaarheid van onlinebronnen.

Vanaf groep 4 werken leerlingen met Snappet. Snappet is een digitaal onderwijsplatform. Het biedt verwerkingsopdrachten bij veelgebruikte onderwijsmethodes. Onze leerlingen krijgen instructie van hun leerkracht en maken vervolgens de opgaven op een Chromebook in het systeem van Snappet. Het systeem past de moeilijkheid van de opgaven aan, aan het niveau van de leerling. Iedere leerlingen wordt dus op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd.

Om te voorkomen dat onze leerlingen alleen maar op Chromebooks werken, zullen slechts enkele vakken worden aangeboden via Snappet. De overige vakken worden op de reguliere wijze aangeboden. Tijdens de rekenles wordt ook altijd gebruik gemaakt van een rekenschrift om de uitwerking van een som te noteren. 

Reacties zijn gesloten.