Onze school

Daltonschool De Vijver ligt in deelgebied “Vijvers”, in de nieuwbouwwijk “Wateringse Veld”. Een Daltonschool blijft zich ontwikkelen om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven, zelfstandig te leren zijn, ze te leren samenwerken met andere leerlingen, effectief onderwijs te verzorgen en te reflecteren. Deze 5 pijlers van het Daltononderwijs (verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken, effectiviteit en reflectie) vragen een duidelijke structuur van de school en zijn dan ook verweven in alle facetten van het schoolleven. De peilers komen niet alleen tot uiting tijdens het werken met de “weektaak”, maar ook in alle andere facetten van ons dagelijkse onderwijs. Op deze manier willen we onze leerlingen een goede basis meegeven voor hun verdere ontwikkeling op weg naar volwassenheid, zodat ze later zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Daltonschool De Vijver staat open voor ongeveer 475 leerlingen en de ouders, maar ook voor opmerkingen, vragen, suggesties en adviezen. De deur staat voor iedereen open voor welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Als u voor uw kind godsdienstonderwijs wilt, dan kan dat ook op onze school.

Als u uw kind aanmeldt op Daltonschool de Vijver, dan vertrouwt u de zorg voor uw kind voor een (groot) deel toe aan de school. Daarom is het erg belangrijk, dat u een school kiest waarin u vertrouwen heeft. Wij hopen dat wij u met behulp van onze website een goed beeld kunnen geven van onze school.

Komt u gerust eens langs om onze school te bezichtigen. U bent ook van harte welkom tijdens een maandsluiting, een workshopmiddag, een techniekles of tijdens onze open week die vermeld staan in onze agenda.
Wij maken graag tijd voor een algehele rondleiding en/of een informatief gesprek. Indien u uw zoon of dochter wilt inschrijven, kunt u ons bellen voor een afspraak (070-396 75 88).

Met vriendelijke groet,
Irene Lemmers – van der Gaag
Directeur Daltonschool De Vijver

 

Reacties zijn gesloten.