Overblijf

Ieder kind kan op school tussen de middag overblijven. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Zij eten in de klas en daarna of daarvoor gaan zij, bij goed weer, naar buiten. Bij slecht weer kunnen zij binnen spelletjes doen. Het overblijven wordt verzorgd door bekwame ‘overblijfouders’. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding. De coördinator van het overblijven is Petra Landsmeer, de adjunct-directeur. Bij haar kunt u terecht met eventuele vragen. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven berust bij het onderwijzend personeel c.q. de schoolleiding. Een aantal keer per jaar vergaderen de overblijfouders met de overblijfcoördinator. Om het overblijven goed te laten verlopen hebben we (school)regels opgesteld, waar de overblijvers zich aan moeten houden. Als kinderen zich bij herhaling niet aan de regels (kunnen) houden (de ouders worden daar door de leerkracht over geïnformeerd), dan mogen zij niet langer deelnemen aan het overblijven. De schoolleiding beslist hierover.

Bij Tonny Boode kunnen op dinsdag van 08.35 uur tot 08.50 uur en op woensdag van 12.15 uur tot 12.45 uur strippenkaarten gekocht worden voor het overblijven. De leerkrachten houden de kaart bij zich tot hij vol is. Voor broertjes en zusjes uit verschillende groepen moeten dus aparte kaarten gekocht worden. Iedere dag, dat een kind overblijft, wordt een strip ‘afgestempeld’. Als de kaart bijna vol is, ontvangen de ouders een herinnering dat een volgende kaart gekocht moet worden. Zodra er een nieuwe kaart gekocht is, gaan de volle kaarten ter controle mee naar huis. Een kind kan alleen overblijven, als er een strippenkaart gekocht is.

De kosten van de strippenkaarten zijn:
5 strippen: € 10,=
20 strippen: € 27,50,=
50 strippen: € 65,=

Als ouders voor 22 september het volledige bedrag voor het gehele schooljaar in één keer betalen, dan geldt er een korting.
Het IBAN-nummer van het overblijven is NL48 INGB 0009 0887 35 t.n.v. Kikkerbeet overblijf te Den Haag.

Reacties zijn gesloten.